Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Beste lezer,

In het kader van de AVG welke op 25 juni 2018 in alle EU landen in werking treedt moet ook stichting Chirapa Wayra Ekangi Bula kenbaar maken welke gegevens we bewaren, met welk doel, hoe lang en voor wie ze toegankelijk zijn.

Welnu: ik bewaar alleen je emailadres (als je dat eerder aan mij hebt kenbaar gemaakt en waarvan ik in 2017 hebben gevraagd of het okee is dat ik dat blijf houden). In een enkel geval, maar dat betreft louter organisaties en mensen van lopende cursussen ook het telefoonnummer en eventueel adres. Géén gegevens dus over je leeftijd, geaardheid, overtuiging of wat dan ook. Bovendien zal ik die gegevens niet met anderen of andere organisaties delen of op een andere manier openbaar maken. Ik gebruik je gegevens alleen om je zeer sporadisch op de hoogte te stellen van relevante informatie betreffende de T’ai Chi workshops of cursus. Alleen als je je hebt ingeschreven op feeds van deze site ontvang je zo nu en dan bovendien een bericht aangaande een super leuke of verontrustende ontwikkeling in de onze wereldsamenleving. Natuurlijk zal ik je gegevens meteen verwijderen als je daarom vraagt danwel je precies laten zien wat ik van je bewaar. Verder moge het duidelijk zijn dat alleen ik -Willem Kienhuis- toegang heb tot die gegevens.

Sorrie, dit bericht moest even, en ik hoop dat stichting Chirapa Wayra Ekangi Bula hiermee aan haar verplichtingen heeft vodaan.